به بهانه احتمال ممانعت از اکران چند فیلم/

کشف حجاب بازیگران، مسعود بهنود و قانونی که نیست

تا زمان تصویب قانون گمان نمی‌کنم منطقی و شرعی و عقلانی باشد که یک گروه فیلمساز و فرهنگی به‌خاطر کم‌کاری مدیران گذشته در تدوین قانون، تاوان بدهند. اگرچه تا زمان تدوین قانون باید به این تخلفات رسیدگی شود.

آخرین اخبار