خلاقیت، پیشران اصلی تولید؛ بر شعار «ایرانی بخر» تأکید کنیم

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان گفت: با بیان اینکه اصلاح الگوی مصرف نقش بسیار مهمی در رونق تولید دارد، گفت: تأکید بر شعار «ایرانی بخر» و فرهنگ سازی آن می‌تواند سبب جهش تولید شود.

آخرین اخبار