در جمع ایرانیان مقیم امارات

ظریف: کسی حق ندارد برای ایران و ایرانی تعیین تکلیف کند

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: کسی حق ندارد برای ایران و ایرانی تعیین تکلیف کند و ما اصرار داریم آینده خودمان را خودمان تعیین کنیم.

آخرین اخبار