یک روانشناس بالینی مطرح کرد

راه‌های کاهش استرس کدامند؟/ پیش‌بینی استرس از شدت آن می‌کاهد

یک روانشناس بالینی با اشاره به عوامل ایجاد کننده استرس، گفت: دانستن منشأ استرس، پیش‌بینی آن و دانستن روش‌ها و تمهیداتی برای کنترل فشار درونی، از شدت استرس می‌کاهد.

آخرین اخبار