رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بخش کوهپایه مطرح کرد:

ایجاد درآمد پایدار راهکار توسعه و پیشرفت امامزاده‌ها

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بخش کوهپایه گفت: درآمد پایدار برای امامزاده‌ها لازم بوده و ایجاد وقف و استفاده از موقوفات برای توسعه فرهنگی و عمرانی لازم است.

آخرین اخبار