در بازدید اعضای کمیسیون عمرانی مجلس صورت گرفت

تاکید ویژه برای ایجاد سامانه جدید تامین آب شرب در اصفهان

اعضای کمیسیون عمرانی مجلس شورای اسلامی در بازدید از چاه‌های فلمن اصفهان بر ایجاد سامانه جدید تامین آب شرب در اصفهان تاکید کردند.

آخرین اخبار