عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

آنتی بیوتیک حساسیت زا ترین دارو/ این دارو را بین هفت تا ۱۰ روز مصرف کنید

دکتر مصطفوی زاده تصریح کرد: لغت آنتی بیوتیک به معنای ضد حیات است، البته ضد حیات میکروب ها. بنابراین این دارو میکروب را به روش های مختلف نابود کند و از مکانیسم های مختلف استفاده می کند و نهایتاً تأثیر آن از بین بردن میکروب است، با مصرف آنتی بیوتیک کم کم میکروب ها نسبت به آن مقاوم می شود

آخرین اخبار