عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان: توفان نمک مرکز ایران را تهدید می کند

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: توفان نمک حاصل از تالاب خشک گاوخونی اصفهان، مرکز ایران را تهدید می کند.

آخرین اخبار