رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان خبر داد

رونمایی از تابلوی آبرنگ «ایثار پرستاران» در روزهای کرونایی

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان گفت: تابلوی آبرنگ «ایثار پرستاران» اثر استاد احمد مطیع به یاد فداکاریهای جامعه پرستاران و پزشکان برای مقابله با ویروس کرونا رونمایی شد.

آخرین اخبار