آخرین تکلیف شرعی آیت الله سیاسی

بنا به گفته هاشمی کاندیداتوری برای انتخابات هیئت رییسه مجلس خبرگان آخرین تکلیف او برای نظام و انقلاب بود.

آخرین اخبار