دیدار 40 نفر از ایتام کوهپایه با پدران معنوی

موسی کاظمی گفت: امیدواریم بتوانیم با برگزاری مراسم ویژه ی اکرام ایتام در بخش کوهپایه حضور مسئولین و خیرین محلی را به عنوان حامی بیشتر از پیش داشته باشیم.

آخرین اخبار