عید میلاد رحمت للعالمین، پیام آور صلح و مهربانی؛

نور پیامبری و امامت بر تارک هستی درخشید

صدای هل هله فرشتگان از آسمان ها به گوش می رسد تا تولد آخرین پیام آور و ترویج دهنده دین اسلام و ششمین پیشوای مسلمانان، موسس مذهب جعفری را به جهانیان نوید دهد گوش کن صدای شادی و پایکوبی ملائک به گوش می رسد.

آخرین اخبار