مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان:

لزوم ترویج نشاط در زندگی/ خطوط قرمز در لذت های حلال مشخص شود

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت: باید در کسب لذت های حلال به خطوط قرمز اسلام توجه شود.

آخرین اخبار