بهار ازدواج در اصفهان

بخت جوانان اصفهانی باز شده است/ افزایش قابل توجه آمار ازدواج در ابتدای سال 96

مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان از رشد 4.25 درصدی آمار ازدواج در دوماهه ابتدایی سال 96 در استان اصفهان خبر داد

یک استاد جامعه‌شناس مطرح کرد

هزینه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در شبکه‌های اجتماعی بسیار کم است

استاد جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان گفت: علت اصلی تمایل طرفین رقابت سیاسی در استفاده از شبکه‌های اجتماعی سهولت دسترسی به این شبکه‌ها است.

آخرین اخبار