فرمانده ناحیه امام علی(ع) مطرح کرد:

خانواده شهدا و ایثارگران، بهترین مروجان فرهنگ ایثار و شهادت

حسن عجمی: خانواده معظم شهدا و ایثارگران از بهترین مروجان فرهنگ ناب ایثار و شهادت در جامعه هستند چرا که شهدایی که برای ثبات جمهوری اسلامی ایران جان فشانی کردند، در آغوش چنین خانواده هایی پرورش کردند و به رشد کامل رسیدند.

آخرین اخبار