جوانان حتما بخوانند؛

فضیلت و اعمال روزهای نیمه رجب (ایّام البیض)

مرحوم حضرت آیت الله العظمی جواد آقا ملکی تبریزی در کتاب المراقبات بخشی از فضیلت و اعمال ایام نیمه رجب را آورده است.

به روز رسانی

اعتکاف کجا بریم

همزامان با فرا رسیدن ایام پرفیض اعتکاف در خانه خدا، با اصفهان شرق همراه شوید.

آخرین اخبار