همزمان با اربعين حسيني برگزار شد؛

اجتماع بزرگ عزاداران حسيني شهر اژیه/ تصاویر

همزمان با اربعين حسيني اجتماع بزرگ عزادارن حسيني همراه با پياده روي از گلزار شهداي شهر اژيه به طرف امامزاده سيد محمد طالجرد برگزار شد

آخرین اخبار