با حضور شهردار محمدآباد؛

از پوستر جشنواره ملي فرهنگي گردشگري “اينجا سرزمين من است” رو نمايي شد‎

مهدي نصر اصفهاني شهردار شهرتاريخي و گردشگري محمداباد با حضور در جلسه شوراي اسلامي شهر به عنوان رييس جشنواره به صورت رسمي از پوستر جشنواره رونمايي کرد.

رونمایی از پوستر جشنواره ملي فرهنگي گردشگري «اينجا سرزمين من است»

مهدي نصر اصفهاني شهردار شهرتاريخي و گردشگري محمداباد با حضور در جلسه شوراي اسلامي شهر به عنوان رييس جشنواره به صورت رسمي از پوستر جشنواره رونمايي کرد.

آخرین اخبار