فرمانده انتظامي استان ايلام:

تردد انفرادي زوار از مرز بين المللي مهران به عتبات عاليات ممنوع است

فرمانده انتظامي استان ايلام گفت: تردد انفرادي زوار از مرز بين المللي مهران به عتبات عاليات کشور عراق ممنوع است.

آخرین اخبار