در دومین جلسه غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان حسن آباد مطرح شد؛

از موازی کاری مراکز فرهنگی شهر باید جلوگیری شود

دومین جلسه غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان با حضور مسئولین فرهنگی شهر در شهرداری حسن آباد برگزار شد.

گزارش اصفهان شرق:

بهترين و بدترين رويداد خبري از نگاه مسئولين شهر حسن آباد در سال 92

در سالي که گذشت رويدادهاي مختلف خبري در حوزه هاي مختلف شهر حسن آباد به وقوع پيوست.

آخرین اخبار