در سفر یک روزه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به اصفهان اتفاق افتاد؛

عیادت معصومه ابتکار از مصدوم اسیدپاشی اصفهان

معصومه ابتکار صبح جمعه از یکی از مصدومین واقعه اسید پاشی و خانواده وی در بیمارستان سوانح سوختگی امام موسی کاظم (ع) اصفهان عیادت کرد.

آخرین اخبار