قابل توجه مسئولان بهداشتی درمانی شهرستان اصفهان؛

نبود پایگاه اورژانس 115 در منطقه رامشه مشکل ساز است

به دلیل بعد مسافت بسیار دهستان رامشه و وقوع حوادث غیرمترقبه نبود پایگاه اورژانس 115 در منطقه رامشه مشکل ساز است.

آخرین اخبار