در منطقه جرقويه عليا

اولين پستچی منطقه جرقويه عليا دار فاني را وداع گفت

مرحوم حاج نادر جمشيدي حسن آبادي اولين پستچی منطقه جرقويه عليا درگذشت.

آخرین اخبار