رییس هیات فوتبال شهرستان اصفهان

اولین پایگاه استعداد یابی شهرستان اصفهان در رشته فوتبال راه اندازی شد

رییس هیات فوتبال شهرستان اصفهان از راه اندازی اولین پایگاه استعداد یابی شهرستان اصفهان در رشته فوتبال خبر داد.

آخرین اخبار