سرپرست فرمانداری اصفهان خبرداد؛

ایجاد اولین پارک بدون دخانیات کشور در اصفهان/ فروشگاه های عرضه کننده دخانیات باید از مراکز آموزشی فاصله داشته باشند

سرپرست فرمانداری اصفهان گفت: اداره صنعت، معدن و تجارت باید نسبت به تعیین صدور عاملیت مجاز فروش و عرضه دخانیات و رعایت فاصله قانونی تا مراکز آموزشی و مدارس و نظارت بر مراکز فاقد مجوز، اقدام کند.

آخرین اخبار