به یاد استاد:

همايش بزرگداشت علامه ميرجهاني محمدآبادي برگزار شد

اولين همايش بزرگداشت علامه سيد محمدحسن طباطبايي ميرجهاني محمدآبادي مشهور به علامه مير جهاني محمدآبادي در زادگاه علامه در شهر محمدآباد جرقويه برگزار شد.

آخرین اخبار