به مناسب میلاد پدر عالم بشریت؛

گوشه ای از فضایل حضرت علی علیه السلام

اوست كه به هنگام تولدش دست بر گوش نهاد و اذان و اقامه گفت و به وحدانيت خدا و رسالت شهادت داد و به امر رسول كتب آسماني را به تلاوت نشست.

آخرین اخبار