امام جمعه ورزنه:

موضع‌گیری علمای اصفهان در قضیه آب، راهگشای رفع مشکلات است

امام جمعه ورزنه گفت: موضع‌گیری علمای اصفهان در قضیه آب، راهگشای رفع مشکلات است.

امام جمعه ورزنه:

تبلور روحیه حق طلبی و حق خواهی به برکت نظام اسلامی محقق شد

امام جمعه شهر ورزنه در خطبه ی نماز جمعه این هفته گفت: امروز به برکت این نظام و رهبری مدبرانه آن روحیه حق خواهی و حق طلبی در وجود مردم تبلور پیدا کرده است.

آخرین اخبار