با حضور معاون آموزشی اداره کل استان اصفهان:

اولین مجمع عمومی گروه های آموزشی منطقه جرقویه علیا برگزار شد

اولین مجمع عمومی گروه های آموزشی دوره متوسطه سال 93 در دبیرستان نور شهر حسن آباد برگزار شد.

آخرین اخبار