گزارش تصویری:

افتتاح اولین دوره طرح فاطمه شناسی شهر محمدآباد در قاب تصویر

اولین دوره طرح فاطمه شناسی( با هم تا بهشت) با رویکرد سبک زندگی اسلامی با موضوع تربیت فرزند در 6 جلسه به همت شهرداری شهر محمد اباد با حضور مسئولین شهری برگزار شد.

استاد حوزه در افتتاح اولین دوره طرح فاطمه شناسی محمدآباد:

زندگی دوربرگردان ندارد/ عمر بزرگترین سرمایه زندگی هر فرد است

استاد حوزه و دانشگاه گفت: سرمایه گذاری بر روزی عمر را به گونه ای رقم بزنید که برایتان سود به بار آورد.

آخرین اخبار