با حضور مسئولین برگزار شد:

ستاد راهبردی سوادآموزی جرقویه سفلی تشکیل جلسه داد

اولین جلسه ستاد راهبردی سوادآموزی در بخش جرقویه سفلی در محل بخشداری جرقویه سفلی برگزار شد.

آخرین اخبار