70 اثر برگزیده به جشنواره عکس راه یافت

مدیر روابط عمومی اداره کل بهزیستی اصفهان از راهیابی 70 عکس برگزیده با موضوع معلولان، به دبیرخانه اولین جشنواره سراسری عکس معلولان استان اصفهان خبر داد.

آخرین اخبار