بخشدار جرقویه سفلی خبر داد:

اولین جشنواره جالیز و محصولات کشاورزی عشایری/ زیانی که هر ساله عاید کشاورزان سیفی کار کویر می شود

حسن جعفری هرندی از بر گزاری اولین جشنواره جالیز و محصولات کشاورزی و عشایری در چهارمین روز از مرداد ماه سال جاری در شهر نصرآباد خبر داد.

آخرین اخبار