اولین تصویر حضرت آیت الله خامنه ای در مقام رهبر ایران

اولین دیدار مردم و مسئولان پس از آغاز رهبری آیت الله خامنه ای.

آخرین اخبار