توصیه پلیس

دانش آموزان برای تردد از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان به دانش آموزان توصیه کرد که برای تردد از خانه به مدرسه و بالعکس از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.

آخرین اخبار