موسوی لارگانی:

سال ۱۳۹۷ هم جلوی زیاده خواهیها می ایستیم

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: باید در مقابل زیاده خواهی دشمن به ویژه آمریکا بعد از توافق هسته ای ایستادگی کنیم و با حمایت از تولید داخل و توسعه صادرات غیر نفتی کشور را از رکود نجات دهیم.

آخرین اخبار