استاندار اصفهان:

رفع محرومیت مناطق محروم از اولویت‌های دولت یازدهم است

استاندار اصفهان گفت: تمام دستگاه‌ها باید بخشی از اعتبارات و منابع و امکانات خود را در اختیار بسیج سازندگی قرار دهند تا با قوت به پروژه‌های مناطق محروم بپردازند زیرا رفع محرومیت مناطق محروم از اولویت‌های دولت است.

آخرین اخبار