نماینده مردم اصفهان در مجلس مطرح کرد

«توسعه متوازن» و «مشکلات زیست محیطی» اولویت‌های اصفهان

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: استان اصفهان به عنوان استان برخوردار شناخته می‌شود ولی محرومیت در برخی از محلات شهر اصفهان بیداد می‌کند، آیا همه نواحی شهر اصفهان جزو نواحی برخوردار هستند؟ باید کمک کنیم تا توسعه متوازن در شهر اصفهان اتفاق بیفتد.

آخرین اخبار