مدیر‌عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان:

میزان پسماند خشک در اصفهان ۲۵ درصد افزایش می‌یابد

مدیر‌عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: در اواخر بهمن‌ماه تا ابتدای سال آینده به دلیل افزایش خرید شهروندان، پسماند خشک ۲۵ درصد افزایش می‌یابد.

آخرین اخبار