در راستای اجرای طرح مودت

تعمیر رواق آستان مقدس امامزاده ابراهیم(ع) روستای خویا

در راستای اجرای طرح مودت عملیات تعمیر رواق آستان مقدس امامزاده ابراهیم(ع) روستای خویا اجرای گردید.

سرپرست اداره اوقاف جلگه خبر داد:

انتقال خط لوله گاز به امامزاده ابراهیم(ع) خویا

سرپرست اوقاف و امور خیریه جلگه و جرقویه در راستای طرح مودت عملیات انتقال خط لوله گاز به طول 2600 متر اجرایی شد.

آخرین اخبار