شیوه های جدید جذب نیرو از سوی انجمن حجتیه/ اردوهای تربیتی این انجمن برای دانش‌آموزان

انجمن حجتیه از ظرفیت خانواده ها برای گسترش فعالیت‌های خود استفاده کرده است و با هدف جذب نیروهای مختلف از میان کودکان، نوجوانان و جوانان جلسات متعددی برای این اقشار برگزار می‌کنند.

آخرین اخبار