فقط برای تلنگر:

جوانان شرق اصفهان در سایه ی بی توجهی و بی مهری

توجه به قشر نوجوان و جوان و برآورده کردن نیازهای آنها همواره مورد تاکید رهبری بوده است؛ با این حال بیکاری، مشکلات مسکن، نابرابریهای اجتماعی، نداشتن امنیت شغلی و … از مسائلی هستند که جوانان ما با آن در گیر هستند و این معضلات بنیادی، شادی و نشاط صحیح را از جوانان گرفته است.

مسئول کانون فرهنگی هنری ضامن آهو:

اوقات فراغت جوانان و نوجوانان از مهمترین مسائل در جامعه می باشد

مسئول کانون فرهنگی هنری ضامن آهو گفت: اوقات فراغت جوانان و نوجوانان از مهمترین مسائل جامعه بوده و شناخت نیازها و اقدام در رفع آنها، برمانه ریزی دقیق برای بهینه سازی اوقات فراغت آنها از مهمترین وظایف کانون های فرهنگی هنری مساجد است.

نائب رییس شورای شهر اصفهان:

موازی کاری ارگان ها اوقات فراغت جوانان را حل نمی کند

نائب رییس شورای شهر اصفهان گفت: اگر هر ارگانی خود به تنهایی در بحث اوقات فراغت گام بر دارد و برنامه ای مجزا را اجرا کند مسلما نمی توانیم نتیجه ای مثبت در پایان تعطیلات تابستان و بحث اوقات فراغت داشته باشیم.

آخرین اخبار