امام جمعه هرند در اجتماع بسیجیان شرق اصفهان:

برای کمک به مردم سوریه از نماز جمعه وارد می شویم

امام جمعه هرند گفت: از همین هفته در نماز جمعه هرند در زمینه کمک به مردم سوریه وارد شویم و کمک های مردم را جمع آوری کرده و مخالفت خود را با آل سعود اعلام می داریم.

آخرین اخبار