«ایرلو» در دیدار رئیس مجلس یمن:

اوضاع انسانی یمن دردناک است/ جامعه جهانی چشمانش را بسته است

حسن ایرلو سفیر ایران در صنعا امروز یکشنبه ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰ با محمد حسین العیدروس رئیس مجلس یمن و شماری از اعضای این مجلس دیدار و گفتگو کرد.

آخرین اخبار