رئیس شورای شهر هرند:

پیگیری هایی که به اورژانس 115 خودگردان خیرین در هرند ختم شد

جعفری هرندی از احداث اورژانس 115 خودگردان خیرین شهر هرند در آینده ای نزدیک خبر داد.

آخرین اخبار