مسئول اتاق فرمان اورژانس پیش بیمارستانی اصفهان مطرح کرد؛

ثبت روزانه ۲۱۶۱ تماس امداد خواهی در سامانه ۱۱۵ اصفهان/ کمبود امکانات و نیروی انسانی کافی برای پاسخ‌دهی مناسب

مهرزاد آرتنگ با اشاره به افزایش تماس‌های امداد خواهی از سامانه ۱۱۵ اورژانس، با اظهار تأسف گفت: تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی موجود پاسخگوی پاسخ‌دهی مناسب به این حجم از تماس‌ها نیست.

آخرین اخبار