در هیاهوی خبرهای حمله به آمبولانس اورژانس دولت آباد؛

نجات جان نوزاد 10 روزه توسط تکنسین اورژانس 115 ورزنه

نوزاد ده روزه ای که به دلیلی دچار انسداد راه هوایی شده بود به لطف خدا و کمک ویژه شیفت اورژانس ورزنه به زندگی بازگشت.

دیر رسیدن های اورژانس و حاشیه های ناتمام:

تصادف در ورزنه جان دو نوجوان را گرفت

برخورد دو موتورسیکلت در روی پل جدید کمربندی ورزنه و آتش گرفتن یکی از موتورها جان نوجوان 16 ساله را گرفت.

آخرین اخبار