با پیگیری اصفهان شرق انجام شد؛

جانمایی پد بالگرد اورژانس هوایی در کویر حسن آباد

به دنبال درج خبری توسط پایگاه خبری اصفهان شرق در خصوص نبود آشیانه بالگرد جهت نشستن و حمل بیماران اورژانسی و پی گیری های خبرنگار این رسانه و مسئولان شهر، جانمایی این مکان در 5 کیلومتری شهر مشخص شد.

آخرین اخبار