با همکاری شهرداری و اورژانس حسن آباد؛

کارگاه آموزش کمک های اولیه جهت امداد رسانی در حوادث برگزار شد

مسئول کارگاه امداد و نجات گفت: هدف اصلی آموزش کمک های اولیه جلوگیری از مرگ و پیشگیری از پیشرفت ضایعات و صدمات مصدوم می باشد.

تصادف در جاده حسن آباد – اصفهان

خواب آلودگي باز هم حادثه آفريد

برخورد يك دستگاه پژو 405 با كاميون منجر به زخمي شدن چهار سرنشين پژو شد.

محمد محمدی

لحظه های درد و امید را در کنار مردم سپری می کنیم

مسئول اورژانس حسن آباد از سفره ی هفت سینش گفت و خواندن دعای سال جدید که در محل کارش معنای حقیقی پیدا می کند.

آخرین اخبار