یک مربی و پژوهشگر علوم ورزشی

معجزه ۴۰روز ورزش مستمر بر سلامت+«راهکارهای طلایی و توصیه‌های خاص»

مربی و داور بین المللی بدنسازی و پژوهشگر علوم ورزشی با تشریح معجزه ۴۰ روز ورزش مستمر بر سلامت مردان و زنان؛ راهکارهای طلایی و توصیه‌های خاصی را در این زمینه ارائه کرد.

آخرین اخبار